Tunnid

Tundides me püüame edendada lapse mitmekülgset ja terviklikku arengut!

Meie tundides saavad lapsed mitmekülgselt ja terviklikult areneda. Tegevused ja õpetused on suunatud lapse individuaalsuse moodustumisele, arvestades tema füüsilistja vaimset arengut.

Peamised eesmärgid on:

  • Mõtteviiside areng ja kinnistumine
  • Kommunikatsioonioskuste arenemine
  • Sensoorne areng
  • Kõne areng
  • Füüsiline areng
  • Muusikaline areng

Tundides õpivad lapsed tundma numbreid ja kujundeid ning arendavad oma mõtete väljendusoskusi. Nad kuulavad erinevaid lugusid, laulavad laule, samuti on neil võimalus tegeleda loominguliste ülesannetega.

Kõik tunnid viiakse läbi mängulisel viisil, seetõttu nad on põnevad, lõbusad ja laste jaoks lihtsad.