Meie eripära

 Mille poolest erineb Väike Liira teistest lasteaedadest?

  • Laste arv rühmades on väike, mis aitab kaasa vähesemale haigestumisele,
  • Individuaalne lähenemine igale lapsele
  • Kodune toit